Tugiteenused

Küsimuste korral lapse arengu kohta saab lapsevanem pöörduda rühmaõpetaja, klassijuhataja, tugikeskuse spetsialistide või tugimeeskonna juhi ehk HEVKO/AEVKO poole (HEVKO on hariduslike erivajadustega õpilaste koordinaator, AEVKO on arenguliste erivajaduste laste koordinaator).
Kaali kooli tugimeeskond:
HEVKO, AEVKO – Kristine Järsk 1kaalikool@gmail.com

Kaali koolis osutavad haridustugiteenuseid Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse logopeed Kristiine Suurorg ja sotsiaalpedagoog Taidi Bluum.

Logopeedi töö eesmärgiks on lapse kommunikatsioonivõime st suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja/või parandamine. Logopeedi ülesandeks lapse kommunikatsioonivõime hindamine, kommunikatsioonihäiretega lapse väljaselgitamine, tema suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine ning talle sobiva suhtluskeskkonna soovitamine; õpetajate ja vanemate toetamine lapse kommunikatsioonivõime arendamisel, taastamisel ja kompenseerimisel ning individuaal- ja rühmatundide läbiviimine.

Logopeedi tööaeg:

Neljapäeviti ja reedeti kell 8.00-15.00

E-mail: kristiine.suurorg@sthk.edu.ee

 

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on aidata kaasa heade suhete kujunemisele laste endi ning laste ja õpetajate vahel. Sotsialiseerumistoe korraldamisel loob sotsiaalpedagoog vajadusel laste toetuseks võrgustiku, kuhu on kaasa haaratud nii lapsevanemad, õpetajad, teised tugispetsialistid ja rühmakaaslased.

Sotsiaalpedagoog on majas üle nädala esmaspäeviti 9.00-16.00.

E-mail: taidi.bluum@sthk.edu.ee