Tugiteenused

Tugiteenuseid osutavad Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse spetsialistid. Meie koolis käib kohapeal sotsiaalpedagoog Taidi Bluum.
-Küsimuste korral lapse arengu kohta saab lapsevanem pöörduda rühmaõpetaja, klassijuhataja,
tugikeskuse spetsialistide või tugimeeskonna juhi ehk HEVKO/AEVKO poole (HEVKO on hariduslike erivajadustega õpilaste koordinaator, AEVKO on arenguliste erivajaduste laste koordinaator).
Kaali kooli tugimeeskond:
HEVKO, AEVKO – Kristine Järsk
sotsiaalpedagoog- Taidi Bluum (majas üle nädala esmaspäeviti 9.00-16.00) taidi.bluum@sthk.edu.ee