Kool

 

Alates 16. märtsist on koolihoone suletud. Ära jäävad kõik planeeritud spordivõistlused, ekskursioonid, õppekäigud, aineolümpiaadid ja arenguvestlused.

Koduõppega alustame esmaspäeval 16. märtsil. Keskkond, mille kaudu koordineeritakse distantsõpet on eKool. Selleks peab 4.-6.klassi õpilasel olema isiklik eKooli konto. Lapsevanema ja õpilase konto rollid on erinevad ja vanema konto kaudu ei saa õpilased kõike infot kätte (nt õpetaja lisatud failid ja Opiqu keskkonna ülesanded). 1.-3. klassi õpilastel enda kontot ei ole. Neile õpilastele peavad vanemad vaatama ise igapäevaselt õppetöö ülesanded. Klassijuhatajad suhtlevad vajadusel lisaks individuaalselt nii telefoni kui e-kirja teel.

  • Esimesel nädalal harjutame õpilasi intensiivsemalt eKooli kasutama ja õpetajatega suhtlema.
  • Ülesandeid antakse vastavalt tunniplaanile.
  • Kui laps on kodus haigestunud, siis lapsevanem esitab tavapärasel viisil puudumistõendi eKoolis sama päeva kella 9.00ks.
  • Õpilased kontrollivad eKooli ja oma e-postkasti igapäevaselt kell 10.00.
  • Palume lapsevanematel toetada last õppetöös ning kontrollida, et nõutud kuupäevadeks saaks vajalikud tööd õpetajale esitatud (4.-6.klass).

 

Sellises mahus koduõppe korraldamine on meie kõigi jaoks uudne, õpime koos!

Palume Teilt mõistvat suhtumist ja konstruktiivset koostööd!


Kaali kool