Õppenõukogud

Õppenõukogu toimumise ajad 2022/2023

ÕN nr 1 (29.november 2022)

ÕN nr 2 (14.märts 2023)

ÕN nr 3 (6.juuni 2023)

ÕN nr 4 (29.august 2023)

Kaali Kooli üle teostab järelevalvet (PGS § 55 p 2):

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond
tel. 735 0109
Lääne piirkonna ekspert: Pärnu-, Saare-, Viljandimaa: Pärje Ülavere, parje.ylavere@hm.ee, tel 7350167; 53464448