Hoolekogu

Hetkel ootab kinnitamist uus hoolekogu koosseis

Pihtla vallavalitsuse korraldusega nr 252/9.november 2015 on kinnitatud Kaali Kooli hoolekogu koosseis järgmine:

Reelika Murd – lapsevanemate esindaja reelikamurd@gmail.com

Sirli Kundrats – lapsevanemate esindaja (kool), hoolekogu aseesimees

Heino Ottis – lapsevanemate esindaja (Järvehaldjad)

Reena Jõgi – lapsevanemate esindaja (kool)

Kristi Aus – lapsevanemate esindaja (kool)

Andra Mägi – lapsevanemate esindaja (Tähetäpsid)

Taavi Tuisk – vallavolikogu esindaja

Anu Tuuling – kooliõpetajate esindaja

Maio Maripuu – lasteaiaõpetajate esindaja