Hoolekogu

Saaremaa valla koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord:

Saaremaa vallavalitsuse määrus nr. 13
Vastu võetud 16. oktoober 2019, kehtiv alates 01.11.2019

Hoolekogu liikmed vastavalt Saaremaa Vallavalitsuse korraldusele 

Laura Lugus – Tähetäpside rühma lapsevanemate esindaja;

Keidi Amberg – Järvehaldjate rühma lapsevanemate esindaja;
Heino Ottis – II kooliastme lapsevanemate esindaja;
Liina Paas – I kooliastme lapsevanemate esindaja; esimees
Merike Sääsk – II kooliastme lapsevanemate esindaja;
Taavi Tuisk – II kooliastme lapsevanemate esindaja; aseesimees
Kaja Kuusk – lasteaiaõpetajate esindaja;
Rainer Helde – kooliõpetajate esindaja

Kelly Erin-Uussaar- Saaremaa Vallavalitsus, hariduse peaspetsialist