Hoolekogu

Saaremaa valla koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord:

Saaremaa vallavalitsuse määrus nr. 13
Vastu võetud 16. oktoober 2019, kehtiv alates 01.11.2019

Hoolekogu liikmed vastavalt Saaremaa Vallavalitsuse korraldusele 13.10.2020 nr 2-3/1760

Keidi Amberg – Tähetäpside rühma lapsevanemate esindaja;
 Kristi Aus – Järvehaldjate rühma lapsevanemate esindaja;
 Taavi Tuisk – I kooliastme laste vanemate esindaja;
 Sirli Kundrats – I kooliastme laste vanemate esindaja;
 Merike Sääsk – II kooliastme laste vanemate esindaja;
 Kaja Kuusk – lasteaiaõpetajate esindaja;
 Rainer Helde – kooliõpetajate esindaja.
Meelis Kaubi – Saaremaa Vallavalitsuse haridusnõunik