Lasteaia päevakava

Rühma päevakava on paindlik, kindlustades laste eale vastava päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogide kavandatud õppe-ja kasvatustegevused.

Päevakava koostamisel on arvestatud õppekava, lasteaia lahtiolekuaega (kell 07.30- 18.30), laste vanust ja laste individuaalseid vajadusi.

Päevakava sisaldab kolme toidukorda: hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode. Lisaks enne õueminekut terviseamps.

Õpetaja jälgib päevakava koostades:

  • et lapsel on piisavalt aega mänguks,
  • et üleminek ühelt tegevuselt teisele on sujuv,
  • et on arvestatud lapse individuaalseid vajadusi,
  • et lapsed saavad viibida iga päev õues (sõltuvalt ilmastikust),
  • et lapsed saavad iga päev vähemalt ühe tunni puhkeaega.

07.30 – 08.30 Laste saabumine lasteaeda, hommikune vaba tegevus, individuaalne töö lastega.

08.40 – 09.00 Hommikusöök.

09.00 – 09.20 Ettevalmistused planeeritud tegevusteks, hommikuring.

09.20 – 12.05 Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused. Vabategevus ja mäng. Terviseamps. Tegevused ja mängud õues.

Laste igapäevatoimingud.

12.20 – 12.45 Lõunasöök. Ettevalmistused lõunaseks uinakuks.

13.00 – 15.00 Puhkeaeg.

15.00 – 15.30 Järk-järguline ärkamine, vabategevus.

15.30 – 15.50 Õhtuoode

16.00 – 18.30 Laste vabategevus ja mäng, ilusa ilma korral õues viibimine. Vajadusel individuaalne töö. Laste kojuminek.

Hommiksöögil olevad lapsed on lasteaias kohal hiljemalt 8.30.

Lapse puudumisest või haigusest teata rühma telefonil 4591 117.