Kool

Kaali Kooli hoolekogu koosolek toimub 13.03.2017 kell 18.00 Kaali Koolis.

Päevakord:

 

1. 29.11.2016 hoolekogu protokolli otsuste ülevaatamine ja  kinnitamine

 2. Hetkeolukorrast Kaali Koolis
 3. Arengukava muudatusettepanekute ülevaatamine
 4. Kaali Kooli 2017a. eelarvega tutvumine
 5. Rahuloluküsimustike ülevaatamine, täiendamine, muutmine
 6. Ühistalgute planeerimine
 7. Kokkuvõte Saaremaa haridusruumi arutelult 09.03.17
 8. Jooksvad küsimused